Samværsregler


I HBGs gymnastikundervisning og øvrige aktiviteter skal rammerne for børnene være trygge, så forældrene har sikkerhed for, at deres børn bliver behandlet ordentligt og ikke lider overlast.

HBG har derfor vedtaget disse samværsregler:

I Holeby-Bursø Gymnastikforening skal der være en tone og respekt for hinanden, så ingen føler sig krænket, forulempet eller mobbet.

Derfor observeres der på:

At der ikke er sjofle tilråb og kommentarer om hinandens kroppe.  
At et nej fra et barn skal respekteres såvel i spil som i leg.
At der udvises respekt for børns blufærdighed ved omklædning og badning.
At der straks bliver grebet ind, når der mobbes.
At der vil være mindst 2 ledere til stede ved overnatning. Lederne sover i samme lokale som børnene.
At ledere og gymnastikinstruktører, som har ansvar for børnene, også er deres ansvar bevidst med hensyn til alkohol og rusmidler.

HBG’s instruktører samt bestyrelsesmedlemmer skal acceptere, at der indhentes oplysninger om dem fra Det Centrale Register. Kun personer med rene attester ansættes. 

HBG overholder de af DGI og DIF udstukne regler og anvisninger for personoplysninger.
Bliv medlem
Klik her for at blive medlem af Holeby Bursø gymnastikforening
Medlem og holdregistrering

Sponsorer


Spring og Parkour klar til opvisning, med dragter sponseret af Vognmand Benny Nielsen
Bluser sponseret af Bursø Produkt V/ Peder Hansen
Kalender
Besøg vores side
Holeby Bursø Gymnastikforening | Vestervej 126 | 4960 Holeby | Tlf.: 30 74 95 18