Se billeder under fanebladet: Foto og video - sommeraktivitet

Velkommen til vores hjemmeside
Spring i Holebyhallen lørdag d.25/1

kl. 9:30-11:30

Vi skal have taget foto sammen med Benny Nielsen,  som har sponseret springernes nye dragter,

Der kommer gæstetræner fra Lollands Juniorfælleshold.

Vi ses    til en god og hyggelig formiddag sammenmed jer.

Venlig hilsen fra Mia, Natasja og Matilde

 

Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamling 
mandag d.17. februar kl.19:15 
i skolens kantine
(opholdsrummet nærmest hallen)

Alle er velkommen
Vi håber rigtig mange medlemmer samt forældre til børn i HBG kommer og deltager.

Kom og hør hvordan det går i HBG,
kom og deltag i dabatten om foreningens tilbud
og kom med ris og ros.

Har du lyst til bestyrelsesarbejde, evt. som suppleant, så ser vi med glæde frem til et samarbejde.

Har du forslag til vedtagelse, skal de være formanden i hænde senest d.9.februar.
Skriv til K.M. Romme Rennebæksvej 17 4960 Holeby
 eller på mail: kmromme@hotmail.com

Vi serverer kaffe og ostebolle ved generalforsamlingen.
Med venlig hilsen 
HBGs bestyrelse