HBGs behandling af personoplysninger d.24. maj 2018

 

 

Holeby-Bursø Gymnastikforening registrerer medlemmer i et medlemsregister, kun til internt brug.

Foreningen registrerer kun ledere, instruktører og hjælpetrænere med de nødvendige oplysninger.

CPR nr. og oplysning om vederlag kan ske uden samtykke, men behandles med omhu. Foreningen lægger en oversigt over ledere, instruktører og hjælpetrænere på hjemmesiden.

HBG lægger kun situationsbilleder fra aktiviteter og foreningens sociale liv på hjemmesiden og på andet PR materiale. 

Holeby-Bursø Gymnastikforening overholder de af DGI og DIF udstukne regler og anvisninger.